úvod | tisk | napište nám
Jak efektivně utrácet za internetovou propagaci

Zasílání obchodních sdělení e-mailem

04.04.2012  |  Petra Mikulková, assistant
Za obchodní sdělení lze považovat všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby, která vykonává regulovanou činnost nebo je podnikatelem vykonávajícím činnost, která není regulovanou činností. Za obchodní sdělení se považuje také reklama podle zvláštního právního předpisu.

Aby bylo možné zasílat obchodní sdělení, které není v rozporu se zákonem, je potřeba dodržovat určitá pravidla:

a) Obchodní sdělení zasílat stávajícím zákazníkům

V tomto případě musí být splněny tři podmínky:

b) Obchodní sdělení zasílat třetím stranám (jiným než stávajícím zákazníkům)

V tomto případě je bezpodmínečně nutné mít předchozí souhlas pro zaslání obchodního sdělení. Ten je možný získat např. telefonicky před odesláním mailu.

E-mail se zaslaným obchodním sdělením musí splňovat určitá pravidla:

POZOR! V praxi se mnoho rozesílatelů snaží nějakým způsobem obejít zákony, aby vám obchodní sdělení mohli rozesílat. Uvádím několik příkladů, se kterými jste se možná již také setkali:

Databáze kontaktů určené k zasílání obchodních sdělení

Možnost, jak získat kontakty, na které je možné zasílat obchodní sdělení bez získání předchozího souhlasu, je zakoupení databáze k tomu určené. Musí se ale opravdu jednat o databázi, kam se firmy zaregistrovaly a vyslovily souhlas se zasíláním obchodních sdělení – registrace musí být opravdu za tímto účelem a pak je to v pořádku.

Pozor na společnosti, které prodávají databáze, kde jsou sice seznamy kontaktních údajů, ale tyto kontakty jsou získány z veřejných zdrojů. V tomto případě opět potřebujeme předchozí souhlas se zasláním obchodního sdělení.

Použité zdroje:

http://business.center.cz/business/pojmy/p2088-obchodni-sdeleni.aspx
http://www.root.cz

 

Reference

Štítky

Naše nabídka

- Profesionální tvorba www 
- Elektronický obchod
- E-marketing, SEO, PPC
- E-commerce, Intranet, Portály
- Webhosting, konzultace, poradenství
- Grafika, loga, design, tisk

 
Více informací
 
 
Novinky | Naše reference | Naše nabídka | Kontakt | Otázky a odpovědi