úvod | tisk | napište nám
Jak efektivně utrácet za internetovou propagaci

Vektorové grafické formáty

Vektor
25.01.2012  |  Ing. Pavel Vančák, project manager Aktualizováno: 02.02.2012

Vektorové grafické formáty popisují obraz v podobě posloupnosti kreslicích příkazů. Postupným provedením těchto příkazů se na obrazovce nebo na jiném výstupním zařízení vykreslí výsledný obraz. Tyto formáty jsou vhodné pro grafiku vysoké kvality, neboť obrazy ve vektorovém formátu můžeme libovolně zvětšovat a zmenšovat bez ztráty proporcí nebo detailů. Při editaci se obrazy ve vektorových grafických formátech jeví jako množina objektů (jako jsou úsečky, čtverce, obdélníky, elipsy, kružnice, křivky a texty), z nichž každý má přiřazeny určité atributy (pozice, rozměry, barva a tloušťka okraje, barva vyplnění). Objekty lze vytvářet, rušit, posouvat a měnit jejich atributy. Soubor ve vektorovém formátu se pak vytvoří tak, že se zapíše zakódovaná posloupnost příkazů pro vykreslení těchto objektů.

Pokud je obrázek zadán vektorově, znamená to (zjednodušeně), že obrys každého objektu je rozložen na úsečky. Při ukládání na disk by tedy stačilo uložit souřadnice hraničních bodů (tzv. uzlů). To by však obrázek nevypadal moc pěkně pokud by měl mít nějaké zaoblené části, které nikdy rovnými úsečkami nedokážeme věrně popsat.

Mnohem lepší bude, když místo rovných úseček použijeme křivky (tzv. Bézierovy křivky). V praxi to funguje tak, že se každému uzlu přiřadí ještě tečný vektor. Oba uzly se spojí křivkou, která má v těchto uzlech směr tečného vektoru. Pouze tímto jednoduchým krokem vytvoříte zcela realistické kruhové a oválné objekty s minimálním počtem křivek a výsledné velikosti souboru. Rovněž zmenšíme i počet uzlů potřebných k vykreslení objektu.

Výhody vektorů

Nevýhody vektorů

 

Použitý zdroj: Diplomová práce

 
 
 

Štítky: grafické práce

Reference

Štítky

Naše nabídka

- Profesionální tvorba www 
- Elektronický obchod
- E-marketing, SEO, PPC
- E-commerce, Intranet, Portály
- Webhosting, konzultace, poradenství
- Grafika, loga, design, tisk

 
Více informací
 
 
Novinky | Naše reference | Naše nabídka | Kontakt | Otázky a odpovědi