úvod | tisk | napište nám
Jak efektivně utrácet za internetovou propagaci

Jak se bránit proti SPAMu?

20.05.2014  |  Ing. Táňa Vohradníková, account manager Aktualizováno: 02.05.2014

Protože se poslední dobou neustále množí útoky na servery, prolamují se hesla do pošty nebo se spamují formuláře na webech, je nezbytné, abychom si stručně řekli jak na to.

 

Co je to SPAM?

Spam je nevyžádané reklamní sdělení masově šířené internetem. E-mailové adresy do spamových databází jsou získávány mj. pomocí robotů, kteří procházejí webové stránky a sbírají e-mailové adresy na nich uvedené. Na adresy, z nichž je spam poslán, by se nemělo žádným způsobem reagovat a neklikat na žádný z odkazů v e-mailu obsažených, neboť tím je pouze potvrzeno, že elektronická adresa je funkční a schránku někdo vybírá. Adresa, z níž je spam poslán, není pravá a často se mění; může jít i o zfalšovanou adresu jiného člověka, jenž s rozesláním e-mailu nemá nic společného. Spamovací robot však mailové adresy může získat rovněž sledováním odpovědí vzdálených SMTP serverů. Provádějí na vzdálený poštovní server „slovníkový útok“, kdy se pokouší doručit e-mail na adresy složené z obvyklých jmen a příjmení, oblíbených názvů a přezdívek. Jako protiopatření se doporučuje např. rozšíření emailové adresy o další znaky nebo pravidelná změna hesla na velmi silné.

 

Co na to zákon?

Od 7. září 2004 začal platit nový Zákon o službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), který problematiku spamu upravuje a vyžaduje prokazatelný souhlas příjemce zprávy. Dohledem nad dodržováním zákona byl pověřen Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento zákon byl postupně novelizován, a to v letech 2005, 2006, 2007 a naposledy v roce 2011.

Zákon byl vytvořen podle směrnice Evropského společenství č. 2000/31/ES. Spam definuje jako obchodní sdělení, což jsou všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby. Zákon řeší nejen internetový spam, ale také jiné formy elektronické komunikace (SMS, telemarketing).

Podle zákona se za obchodní sdělení nepovažují údaje umožňující přímý přístup k informacím o činnosti fyzické či právnické osoby nebo podniku, zejména doménové jméno nebo adresa elektronické pošty; za obchodní sdělení se dále nepovažují údaje týkající se zboží, služeb nebo image fyzické či právnické osoby nebo podniku, získané uživatelem nezávisle.

 

Kdy tedy můžete poslat své obchodní sdělení?

Informovaný souhlas k zasílání obchodního sdělení lze legálně získat pomocí formuláře na webových stránkách prodejce.

 

Co je to blacklist?

Blacklist je seznam spamerů (konkrétních serverů), který ostatní servery používají k jejich blokaci.

To znamená jediné, když se objevíte na blacklistu = nemůžete posílat emaily, lidé vám nemohou napsat na email. Blacklist rozhoduje, zda dopis je nebo není spam, podle adresy odesílatele, která ovšem může být zfalšována, nebo lépe podle IP adresy, ze které dopis přišel na cílový SMTP server. Blacklisty obsahující IP adresy, ze kterých bylo zaznamenáno rozesílání spamu.

Z blacklistu je možné být vyřazen samovolně nejméně po týdnu, kdy není činnost opakována nebo po zaplacení tučné pokuty (od 100 Euro výše). Pokud tedy svou činností způsobíte umístění poštovního serveru na blacklist, poškozujete nejen sebe, ale i všechny ostatní, kteří daný poštovní server používají.

 

Jak rozesílat Newsletter?

Obecně se ve statistikách uvádí, že úspěšnost vyžádaných emailů je kolem 0,5 – 1%, což v praxi znamená, že z 10000ks emailů bude 50 – 100 objednávek. Obrázkové emaily, které jsou vytvořeny přímo v těle emailu, mají 3x vyšší úspěšnost, než zaslaná sdělení textová nebo formou přílohy emailu. Sdělení musí být krátké a výstižné, musí upoutat pozornost a neunavit. Stačí 2 věty a obrázek, který zákazníka namotivuje k akci. Fungují slevy, akce, 1+1 zdarma apod. Nemá cenu vyrábět dlouhý seznam všech produktů v akci na tento týden. Newsletter se většinou vyrábí proklikový, takže se zákazník pohodlně dostane na eshop, kde si zbytek produktů prohlédne sám. Frekvenci posílání sdělení doporučujeme max. 1x týdně a min. 1x měsíčně.

Neofema s.r.o. nabízí rozesílání svým klientům pomocí rozesílače, který zaručí posílání emailů v dávkách cca 200 emailů/hodinu, aby nedocházelo k umístění serveru na blacklist. Další důležitou kontrolou, kterou musíte dělat, jsou adresáře, kde máte uloženy všechny emaily pro rozesílání. Je v poslední době nutností, abyste si hlídali tuto databázi alespoň 1x měsíčně a všechny „podezřelé“ adresy ihned mazali, protože i posílání emailů na tyto adresy může celý poštovní server umístit do izolace blacklistu.

Všechny webové formuláře (registrační, objednávkový, poptávkový apod.) by měly mít ochranu proti spamu roboty. Níže je uveden přehled, jak lze formulář ochránit.

1/ přidání obrázkové kontroly

2/ přidání logické otázky

3/ možná kombinace bodů 1/ a 2/

4/ časová kontrola

5/ validace vyplněných dat uživatelem

6/ kontrola přímo na serveru (z jaké IP je formulář odeslán)

7/ kontrola vyplněných dat přímo na serveru

8/ vytvoření mezi kroku pro odeslání formuláře

Všechny uvedené způsoby lze vzájemně kombinovat, ovšem nic není 100%, protože SPAM roboti se "učí rychle". Já osobně navrhuji ochranu dle bodu 7/ nebo 8/.

Zdroj http://cs.wikipedia.org/

 
 
přidání logické otázky a validace vyplněných dat uživatelem přidání obrázkové kontroly
 

Reference

Štítky

Naše nabídka

- Profesionální tvorba www 
- Elektronický obchod
- E-marketing, SEO, PPC
- E-commerce, Intranet, Portály
- Webhosting, konzultace, poradenství
- Grafika, loga, design, tisk

 
Více informací
 
 
Novinky | Naše reference | Naše nabídka | Kontakt | Otázky a odpovědi