úvod | tisk | napište nám
Jak efektivně utrácet za internetovou propagaci

Generování PDF a možná úskalí s tím spojená

20.03.2012  |  Lukáš Berger, senior grafik Aktualizováno: 09.01.2015

Běžně používaný software
U běžně používaných softwarů jako jsou Word a Office se chyby samotného generování PDF objevují jen zřídka, ale chyby v uživatelském nastavení už častěji.

Velikost tištěného dokumentu x formát papíru v tiskárně
Důležité je si pohlídat základní věci jako jsou velikost papíru, který používá tiskárna, a to i v případě, že tisknete obraz. Rozložením a přizpůsobením dokumentu na výšku nebo na šířku se můžete této časté chyby vyvarovat.

Linky kolem objektů zobrazující se v Adobe Reader
Po vygenerování PDF se mohou v dokumentu objevit tenké linky kolem obrazu. Důvod, proč vznikají, je v samotném slučování vrstev, kde vzniká obrovské množství bitmap a vektorových masek. Linky, které vidíte, jsou nedokonalým napojení vektorových masek po sloučení průhledností. Pro samotný tisk na osobní, digitální nebo ofsetové tiskárně nemají tyto linky žádný vliv. Pokud se chcete ujistit, že je dokument v pořádku, tak zvětšujte náhled dokumentu a pokud se linka nebude zvětšovat, tak je vše na 99% v pořádku. Pokud používáte Adobe Reader PDF, tak je možné v preferencích linky vypnout - Vyhladit obrazy / Smooth Images

Profesionální DTP software

U profesionálních softwarech jako jsou CorelDraw a Adobe InDesign, které studia pro tvorbu grafických materiálů běžně používají, si popíšeme jejich základní výhody a nevýhody.

CorelDraw
CorelDraw jako vektorový program se hojně využívá pro tvorbu bannerů, letáků a jiných drobných tiskovin. Běžná praxe generování PDF spočívá v tom, že se obrazová část spojí v jednu bitmapovou vrstvu ( co je to bitmapa ) a zanechají se vektorové texty ( co je to vektor ), které jsou ve vrstvě nad. Vygenerované PDF tedy obsahuje pouze dvě vrstvy a i dvě nevýhody.

Adobe InDesign
Adobe InDesign je v první řadě určen pro sazbu text. Dále pak pro tvorbu bannerů, letáků a podobně. Oproti Corelu Indesign při generování PDF zanechává jak grafické vrstvy, tak i text, a to díky lepšímu propracování modulu určeného pro export.

Ukázky prací v techto programech

Ukázky našich prací naleznete v sekci Naše reference - grafika.

 

Štítky: grafické práce, návody, tiskoviny

Reference

Štítky

Naše nabídka

- Profesionální tvorba www 
- Elektronický obchod
- E-marketing, SEO, PPC
- E-commerce, Intranet, Portály
- Webhosting, konzultace, poradenství
- Grafika, loga, design, tisk

 
Více informací
 
 
Novinky | Naše reference | Naše nabídka | Kontakt | Otázky a odpovědi