úvod | tisk | napište nám
Jak efektivně utrácet za internetovou propagaci

Efektivita rozhodování

06.03.2012  |  Ing. Pavel Vančák, project manager Aktualizováno: 19.03.2012
Rozhodování je neustálý proces, při které jednotlivec nebo skupina vybírají tu nejlepší akci z jejich pohledu preferencí. Rozhodování zahrnuje pochopení všech kladů a záporů, SWOT analýzu a výběr správného řešení. Role rozhodovatele znamená, že člověk je současně i řešitelem problémů. Musíme volit vhodné varianty řešení problémů a nalézt nové efektivní způsoby provádění prací.

Příkladem je např. snaha přejít vozovku:

Zkuste vymyslet další XY možností :-) Čím více přemýšlíme a více praxe máme, tím více řešení nás napadne efektivních v relativně krátkém časovém intervalu a ty neužitečné (z našeho pohledu) eliminujeme hned na začátku = jak rychle se rozhodujeme záleží na našich rozhodovacích postupech a na zkušenostech s danými situacemi.

Rozhodovací proces můžeme rozlišit na 2 hlavní části:

1/ přemýšlení / uvažování = analyzování (SWOT)
Většinou zjišťuji jaké vazby a závislosti v dané úloze platí a snažím se domyslet důsledky svého rozhodnutí (např.: Vytvářím on-line formulář na www, když zadám výrobu vzhledu, neprodražím úlohu bez stanovení konkrétních položek?). Občas můžeme simulovat i testováním a nejnižší formou je metoda “pokus vs omyl”.

SWOT analýza patří mezi nejčastěji používané nástroje. Je to postup, který identifikuje a posuzuje významnost faktorů z pohledu silných a slabých stránek projektu (akce nebo jeho části), dále z pohledu příležitostí a hrozeb, kterým je a nebo bude náš projekt vystaven. Silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory, které samy o sobě můžeme ovlivňovat (stanovení času, přidělení lepšího zaměstnance, neodkládání věcí atd.). Příležitosti a hrozby jsou externími vlivy, které samy o sobě neovlivníme, pouze je můžeme předvídat či na ně různě reagovat (klient nereaguje na otázky, dojde ke kompletní změně zadání atd.).

Opět nějaký reálný příklad … výroba www stránky z pohledu zavedeného výrobce www
STRENGHTS (SILNÉ STRÁNKY) = kvalitní specialisté, dostatečné programové vybavení, know-how
WEAKNESSES (SLABÉ STRÁNKY) = nedostatek času při vytížení mnoha projekty, fluktuace specialistů
OPPORTUNITIES (PŘÍLEŽITOSTI) = neustálá poptávka po výrobě www stránek, nedostatek kvalitních firem
THREATHS (HROZBY) = neznalost zadavatelů, kterou využívají amatéři k znehodnocení práce specialistů a devalvaci přirozených cen kvalitní práce

2/ porovnávání
Zjišťuji, jak by různé výsledky vyhovovaly mně, protože znám co chci, a nebo jak je dělají druzí (např. vím jaké položky v on-line formuláři mají být, vím jaké položky bych tam ale chtěl i já => spojím to dohromady a vytvořím finální zadání).

Paretův princip 80/20 je pravidlo, které tvrdí, že 20% naší činnosti (vstupu či úsilí) produkuje 80% našeho výsledku (výstupů či prospěchu). V praxi to znamená, že například 80% z toho, čeho dosáhneme, vyplývá z 20% vynaloženého času. V byznysu byla platnost tohoto pravidla potvrzena v mnoha případech: 20% zákazníků je zdrojem 80% našeho zisku, 20% produktů přináší 80% obratu. Z toho plyne, že špatným rozhodnutím u klíčového klienta např. můžeme přijít i o mnoho procent příjmu.

 

Štítky: návody, marketing

Reference

Štítky

Naše nabídka

- Profesionální tvorba www 
- Elektronický obchod
- E-marketing, SEO, PPC
- E-commerce, Intranet, Portály
- Webhosting, konzultace, poradenství
- Grafika, loga, design, tisk

 
Více informací
 
 
Novinky | Naše reference | Naše nabídka | Kontakt | Otázky a odpovědi